Microscope circles

Chuyện là ngày nào cũng dẫn mèo đi thú y dạo gần đây cho nên mình lân la làm quen với các bác sỹ và được cho nghịch kính hiển vi để xem các mẫu ghẻ, hồng cầu, lông,… của chó mèo mà mắt thường không nhìn thấy được. Nhờ vậy, mình khám phá ra một thế giới vô cùng hay ho. Những hình ảnh này được chụp bằng iPhone5 từ ống kính hiển vi và được chỉnh hiệu ứng âm bản.

Mirco elements

Originally from a microscope and taken by iPhone5, these photos are retouched with quite filters. The fact that I have to bring my black cat to the vet almost every day recently gives me the opportunity to discover an amazing world with a microscope. The staff there are nice enough to let me play around with these sample tests from pet and capture image.

 

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s