Chuỗi mơ / Dreamtime

Inspired by Australian aboriginal people, Dreamtime (Chuỗi mơ) as its title is period on a continuum of surreal dreams from past, present, and future.

Được truyền cảm hứng từ người Úc bản địa, Chuỗi mơ (Dreamtime) như tên gọi là một dòng chảy liên tục của những giấc mơ siêu thực nối tiếp nhau từ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Music by Truong Hoc Si

 

The short film was screened in September 2019 at Future Shorts Vietnam

Bộ phim ngắn được chiếu lần đầu vào tháng 9/2019 tại sự kiện Future Shorts Vietnam

Since 2003, Future Shorts has created a rapidly expanding network that allows filmmakers the opportunity to have their work seen on the largest theatrical platform worldwide. With its recent launch in Hanoi comes an opportunity to host one of the leading and most innovative short film labels – every month – whilst simultaneously promoting an array of local venues, art, and music.

Từ 2003 đến nay, Future Shorts đã liên tục mở rộng mạng lưới của mình, tạo cơ hội cho nhà làm phim được công chiếu tác phẩm của mình trên toàn thế giới. Với sự kiện ra mắt gần đây của Future Shorts tại Hà Nội, chúng tôi tự hào được giới thiệu tới các bạn những bộ phim ngắn hàng đầu và đầy sáng tạo – vào mỗi tháng! – đồng thời ủng hộ, quảng bá và hợp tác với các không gian, nghệ sĩ và ban nhạc của địa phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s