Việt Nam mùa

Mùa Việt Nam
Thơ: Trên Quả Đất Mùa của Trần Dân
Giọng đọc: Lê Khánh
Nhạc nền: Canon in D ——
Chỉ là một phổ nhạc từ thơ rất hài hước và đẹp mơ màng.

Just a very funny and gorgeous song from poetry

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s