Một mùa nữa Stop motion

My first stop motion ever ✨✨✨🌿🌿🌿
———
Một mùa nữa
Thơ: Mùa Sạch của Trần Dần
Lời: Lê Khánh
Nhạc: Almost there của Trương Học Sĩ

Lại một bài bất tận về những mùa : D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s