Support the living artist

[English content below]

: D Nhiều khi đi trên đường chạy xe hay đêm nằm mơ được vô số ý tưởng hay mà cứ để chúng trôi tuột. Còn lúc ngồi vào bàn hay trước máy tính, cứ lướt hết trang này web nọ mà chẳng giải quyết được gì. Cho nên, lúc có ý hay loé lên trong đầu là phải chộp lấy ngay.
Mà ghi chép bằng tay sẽ giúp ghi nhớ tốt hơn 60% so với bình thường và 34% so với lưu trữ trên thiết bị điện tử. Kí hoạ và chép lại những ý tưởng ra giấy làm não “thông” hơn. Ok.
Sổ tay nhỏ nhắn cỡ A6 tiện dụng khi di chuyển với ruột giấy cream dày 50 tờ không sợ loan màu hay mực chỉ 50 ngàn sẽ giải quyết hết. Thiết kế mới với cặp cá âm dương trên nền bìa trắng có vân, tối giản, trang nhã.
Our great inventor, Thomas Edison, always carried a small notebook and a pencil to write down any idea exploding. So many times you miss out great ideas while riding or just waking up from a good rest. Do not! Write them down, sketch them up.
This tiny notebook will help you boost up the working process. The yin yang new design on the white minimal background is only $2,5. Also, when you get 5, you will receive a watercolor drawing in Vietnamese fairy style : ) Paypal and credit card. Ship global accepted! Leave me a message for further detail. Thanks, guys. Cheers!