ASMR Lover

AR/VR + Painting Exhibition: 1723

banner.png

A painting exhibition combining with the technology named 1723. 17 goes for Jodeyiam the creative developer and 23 the painter. 1723 would love to create a silent note in a vivid urban song of Saigon, hopefully, the citizens just leave the overwhelming lifestyle behind for a moment and give some space for a far far away land.

Triển lãm trưng bày tranh kết hợp với công nghệ hiện đại mang tên 1723. 17 là số hiệu của Jodeyiam, người phụ trách mảng công nghệ và 23 chính là họa sĩ tạo ra các bức tranh. 1723 mong muốn tạo nên một nốt trầm lặng lẽ giữa bài ca đô thị sống động của Sài Gòn, hy vọng người thành thị sẽ tạm quên cảnh phố xá hối hả mà bồi hồi nhớ về một miền xa xôi lộng gió và rộn tiếng chim.

* Experiences during the painting exhibition:

* Trải nghiệm suốt sự kiện trưng bày tranh:

The opening, Short film, 7 mins

Walk into the artist’s mind to her painting world

Bước đi trong mơ, phim ngắn, 7′

Bước vào tâm trí của người nghệ sỹ, vào thế giới của những bức tranh của cô ấy

Look… the forest is singing, Augmented Reality

AR (Augmented Reality) creates more interesting interaction with the exhibited artworks with a smartphone. For example, when you open an AR app and swipe the camera to the canvas, a little tree or a character on the painter will dance on the screen. During the exhibition, the still artworks have moving images and 3d models along.

Nhìn xem… là rừng cây đang hát, công nghệ Sinh động hoá thực tế – AR (Augmented Reality)

Công nghệ sinh động hóa thực tế (AR) tạo ra những tương tác thú vị với các tác phẩm được trưng bày nhờ có điện thoại thông minh. Chẳng hạn, khi mở một ứng dụng AR, bạn quét camera lên một bức tranh, một cái cây hay nhân vật trong tác phẩm sẽ nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Tại buổi triển lãm, các tác phẩm tĩnh sẽ có những chuyển động thị giác, mô hình 3d nổi cho người xem khám phá.

 

Dreamy valley, Virtual Reality
Pavillon gallery, Virtual Reality
VR creates a 360-degree virtual world that you can sense the visual and sound but it doesn’t really exist physically. In this event, the audience explores the artworks here and there in the forest, walks around the virtual space and enjoys the paintings installed in harmony with nature.

Thung lũng mơ màng, Công nghệ thực tế ảo – VR (Virtual Reality)
Phòng tranh Pavillon, Công nghệ thực tế ảo – VR (Virtual Reality)

Công nghệ thực tế ảo (VR) là một ứng dụng tạo ra thế giới ảo bởi máy tính. Trải nghiệm mang đến cho bạn một thế giới 3D 360 độ, bạn có thể cảm nhận nó bằng hình ảnh và âm thanh, nhưng thực ra, nó không phải là thế giới vật lý xung quanh bạn.

Trong sự kiện lần này, người dùng được khám phá các tác phẩm nằm rải rác trong khu rừng, đi lại trong không gian thực tế ảo và ngắm nhìn những bức tranh được sắp đặt hài hòa giữa thiên nhiên.

 

Here is the space that the audiences can walk into:

Đây là không gian mà khán giả có thể bước vào:

The audience experienced the virtual world with VIVE Cosmos headset, the latest products from HTC VIVE.

Khán giả trải nghiệm không gian thực tế ảo với thiết bị VIVE Cosmos, sản phẩm mới nhất của HTC VIVE.


About artists:

Lananh Lê is a multimedia artist, based in Saigon. Lananh cares about the magic of nature, the way myths tell stories about earth, trees, water; characters like ông địa, “ông trời,” places like suối tiên, sông ngân, hồ ba bể — the relationship between nature and cultural memory.

Jodeyiam is an artist from Saigon who finds salvation every day in experimental arts.

** Về các nghệ sĩ:

Lananh Lê là một nghệ sĩ đa phương tiện, hoạt động tại Sài Gòn. Lananh quan tâm về sự màu nhiệm của thiên nhiên, cách truyện thần thoại nói về núi non, đất/nước, những nhân vật như ông địa, “ông trời,” những địa điểm như suối tiên, sông ngân, hồ ba bể — sự liên hệ giữa thiên nhiên, và văn học dân gian.

Jodeyiam

Một nghệ sĩ thị giác từ Sài Gòn tìm thấy sự cứu rỗi mỗi ngày trong nghệ thuật thử nghiệm.

Full Moon

I had some fun playing around with a sketch on Open Processing and here was the result

Mouse click to generate a new tree

 

 

1

 

“Full moon” by jodeyiamhttp://www.openprocessing.org/sketch/749737Licensed under Creative Commons Attribution ShareAlikehttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0https://creativecommons.org/licenses/GPL/2.0/

Chuỗi mơ / Dreamtime

Inspired by Australian aboriginal people, Dreamtime (Chuỗi mơ) as its title is period on a continuum of surreal dreams from past, present, and future.

Được truyền cảm hứng từ người Úc bản địa, Chuỗi mơ (Dreamtime) như tên gọi là một dòng chảy liên tục của những giấc mơ siêu thực nối tiếp nhau từ quá khứ, hiện tại và tương lai.

Music by Truong Hoc Si

 

The short film was screened in September 2019 at Future Shorts Vietnam

Bộ phim ngắn được chiếu lần đầu vào tháng 9/2019 tại sự kiện Future Shorts Vietnam

Since 2003, Future Shorts has created a rapidly expanding network that allows filmmakers the opportunity to have their work seen on the largest theatrical platform worldwide. With its recent launch in Hanoi comes an opportunity to host one of the leading and most innovative short film labels – every month – whilst simultaneously promoting an array of local venues, art, and music.

Từ 2003 đến nay, Future Shorts đã liên tục mở rộng mạng lưới của mình, tạo cơ hội cho nhà làm phim được công chiếu tác phẩm của mình trên toàn thế giới. Với sự kiện ra mắt gần đây của Future Shorts tại Hà Nội, chúng tôi tự hào được giới thiệu tới các bạn những bộ phim ngắn hàng đầu và đầy sáng tạo – vào mỗi tháng! – đồng thời ủng hộ, quảng bá và hợp tác với các không gian, nghệ sĩ và ban nhạc của địa phương.

Vio Mount

Just another trippy practice with Unreal engine 4.

This is the first time ever I’ve made my own map from draft. Thanks 🙏 @musashiitao for guiding the session. The terrain graph was made with node-based software named Gaea which was very powerful and handy to create gigantic landscapes in a wink ; ) Then, I played around with the Sky Sphere, imported the landscape and painted it with Foliage tool for grass and plants. On top of that, Volumetric fog and Post-processing dramatically powered the futuristic and psychedelic vibes for the screen. Yes, lighting and final retouch were crucial as always! Also, Sequences in Unreal sharing the familiar workflow with After Effect and Premier also allowed footages from multiple cameras. Thus, Unreal Engine 4 (UE4) totally won my trust over Unity for realistic render. One last thing, I was working on a little animation for Vietnam Future Shorts next month. Stay tuned nhe ; )

1
Final screen with Post-Processing retouch
2
Painting the landscape with Foliage tool in Unreal Engine 4
3
Imported landscape in UE4 with Volumetric Fog 
gaea
Easy landscape building with Gaea

 

Who are we – Experimental Concert

This was the first time ever, I was an organizer for an art show. Yet, our experimental concert was hosted at a very formal art contemporary space named Salon Saigon, a historical villa in downtown Saigon.

Our concern was subconscious matters and lucid dreams.

salon saigon.jpg
credit: https://www.facebook.com/salonsaigonarts/

 

 

banner final
The official banner for the event
ending 3
Timing and location

The official promotion video on our fan page event

 

 

During the show, we set up visual projection outdoors, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) installations indoors in dim light space for the psychedelic vibes as the beginning of a good trip. Since we encouraged the audiences to interact with the cutting-edge technology so they became the dreamers themselves.

This slideshow requires JavaScript.

 

The brief video of the live experimental performance

Who are we – Confession room

The virtual space run by Unity and HTV Vive to simulate somewhere between sleeping and waking.

During the experimental concert Who are We, the audiences were encouraged to interact with our Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) installations at Salon Saigon. Thus, they become dreamers themselves.

VR.gif VR.jpg

The space the audience sees:

space 1space 2space 3space 4

Face à l’univers

De Nouvelles Manières De Vivre Le Temps

Nous rencontrons des difficultés à organiser notre temps. Souvent surchargés, débordés, nous courons à sa poursuite. Chaque activité nouvelle nécessite la supression d’une activité existante car le temps disponible n’est pas extensible. Avoir du temps devant soi est un rêve souvent irréalisable pour une grande majorité d’entre nous.

123